Korensko digitalno potrdilo ZZZA-CA in Recono

Korenska digitalna potrdila ZZZS-CA

Kliknite na povezavo za pridobitev korenskega digitalnega potrdila ali povezavo za pridobitev korenskega digitalnega potrdila G2 in uvozite korensko digitalno potrdilo.

Korensko potrdilo Rekono RSA RootCA-QC in potrdila povezovalnih in podrejenih izdajateljev

Dosegljiva so na tej povezavi oz. kliknite na povezavo za pridobitev Korensko potrdilo Rekono RSA Root CA ali povezavo za pridobitev potrdila povezovalnih in podrejenih izdajateljev (tri potrdila);

RekonoSign RSA CA1 ali RekonoSign RSA CA2 ali RekonoSign RSA CA3.