Korensko digitalno potrdilo

Navodila za namestitev korenskega digitalnega potrdila ZZZS-CA

Kliknite na povezavo za pridobitev korenskega digitalnega potrdila in uvozite korensko digitalno potrdilo.