PK

PK – Profesionalna kartica

Profesionalno kartico prejmejo pooblaščene osebe v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Omogoča varno elektronsko poslovanje, saj je ključ za neposreden (on-line) dostop do osebnih podatkov zavarovanih oseb.

Obstaja več vrst profesionalnih kartic, vse pa vsebuje nekvalificirano digitalno potrdilo CA-ZZZS. Kartice s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, ki omogoča elektronsko podpisovanje, prejmejo zdravniki in farmacevti. Kartice z nekvalificiranim digitalnim potrdilom prejmejo vsi ostali zdravstveni delavci. Rezervne profesionalne kartice prav tako vsebuje nekvalificirano digitalno potdilo in določene tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in nadomeščajo redne profesionalne kartice v izjemnih primerih, ko uporabnik redno profesionalno kartico pozabi, jo založi, izgubi, je v postopku naročila nove.

Za uporabo profesionalne kartice potrebujete tudi osebna gesla: – PIN za uporabo profesionalne kartice, – PUK za odklepanje profesionalne kartice, – geslo za reaktivacijo profesionalne kartice in preklic kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, – TPIN – transportni PIN za prvo uporabo kvalificiranega  potrdila za elektronski podpis.

Za vse aktivnosti z gesli (odklepanje kartice, sprememba PIN, kreiranje gesla za podpisovanje) se uporablja posebna aplikacija za upravljanje s karticami.

Dodatne informacije o uporabi profesionalne kartice in aplikacije za upravljanje s karticami, postopkih za naročilo, uporabi gesel, uporabi rezervne kartice, skupinah imetnikov in pripadajočih pooblastilih lahko dobite na internetnem naslovu ZZZS, v Navodilu o PK, vsak delovni dan, razen srede, med 7. in 15. uro, v sredo med 7. in 17. uro, pa tudi v službi za poslovanje s kartico na telefonski številki (01) 30 77 466.