PK

PK – Profesionalna kartica

Profesionalno kartico prejmejo pooblaščene osebe v sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Omogoča varno elektronsko poslovanje, saj je ključ za neposreden (on-line) dostop do osebnih podatkov zavarovanih oseb.

Obstaja več vrst profesionalnih kartic. Kartice s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki omogoča elektronsko podpisovanje, prejmejo zdravniki in farmacevti. Kartice z nekvalificiranim digitalnim potrdilom prejmejo vsi ostali zdravstveni delavci. Rezervne profesionalne kartice, ki vsebujejo le nekvalificirano digitalno potrdilo in torej ne omogočajo elektronskega podpisovanja, prejmejo vse pooblaščene osebe.

Za uporabo profesionalne kartice potrebujete tudi osebna gesla: – PIN za uporabo profesionalne kartice, – PUK za odklepanje profesionalne kartice, – geslo za reaktivacijo profesionalne kartice in preklic kvalificiranega digitalnega potrdila, – TPIN – transportni PIN za prvo uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.

Za vse aktivnosti z gesli (odklepanje kartice, sprememba PIN, kreiranje gesla za podpisovanje) se uporablja posebna aplikacija za upravljanje s karticami.

Dodatne informacije o uporabi profesionalne kartice in aplikacije za upravljanje s karticami, postopkih za naročilo, uporabi gesel, uporabi rezervne kartice, skupinah imetnikov in pripadajočih pooblastilih lahko dobite na internetnem naslovu ZZZS, v Navodilu o PK, vsak delovni dan, razen srede, med 7. in 15. uro, v sredo med 7. in 17. uro, pa tudi v službi za poslovanje s kartico na telefonski številki (01) 30 77 466.

Verjamemo, da boste z uporabo nove profesionalne kartice zadovoljni in da vam bo v pomoč pri vašem delu!