Vloge za kvalificirano potrdilo za elektronski podpis

Za pridobitev kvalificiranega potrdila za elektronski podpis na profesionalni kartici-PK je potrebno osebno oddati vlogo v eni izmed RA pisarn. RA pisarne so na vseh območnih enotah in izpostavah ZZZS in pri nekaterih izvajalcih zdravstvenih storitev. Kvalificirano potrdilo za elektronski podpis ima PK, ki omogoča elektronsko podpisovanje in ga prejemejo zdravniki in farmacevti.

Vloga_za_pridobitev_kvalificiranega_digitalnega_potrdila Recono

Vloga_za_preklic_kvalificiranega_digitalnega_potrdila Recono

Seznam območnih enot in izpostav Zavoda

Registracijska pisarna na Miklošičevi cesti 24 v Ljubljani deluje vsak delovnik od 7:00 do 15:00, razen v sredo, ko deluje med 7:00 in 17:00.

Na območnih enotah in izpostavah registracijske pisarne delujejo v času uradnih ur ZZZS.