Politika in vloge

Vse trenutno veljavne vloge za pridobitev digitalnih potrdil se nahajajo na povezavi ZZZS.

Politika overitelja digitalnih potrdil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v2.1 – ZZZS-CA (veljavna od 25.3.2021)

Politika overitelja kvalificiranih potrdil za elektronski podpis na profesionalni kartici Recono

Opomba: Z dnem 28. 6. 2023 se je zamenjala certifikatska agencija in posledično se na določene profesionalne kartice od tega dne naprej zapisuje kvalificirano potrdilo za elektronski podpis izdajatelja Rekono (pred tem Postarca).

________________________________________________________
 Stara politika overitelja digitalnih potrdil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v1 – ZZZS-CA (veljavna do 26.9.2013)

Politika overitelja kvalificiranih potrdil za elektronski podpis na profesionalni kartici Postarca